Wrecker.png

Ավտոքարշակ

15 Movses Khorenatsi Street, Yerevan

Ձեր խափանված մեքենան արագ և անվտանգ կտեղափոխվի անհրաժեշտ վայր: Մարդատար մեքենաների համար ծառայության արժեքը 5000 -7000 դրամ է: Կարող եք զանգահարել Երևանի ցանկացած կետից և օրվա ցանկացած ժամին։

1. Էվակուատոր մարդատար մեքենաների համար Գինը սկսած   5,000 դր-ից