Oil-change-point.png

Մեքենայի յուղի փոխում տեղում

15 Movses Khorenatsi Street, Yerevan

Ավտոմեքենայի յուղի փոխում տեղում: Զանգ 094 911 999 համարին, Մեր մասնագետը կլինի տեղում մոտ 30 րոպեի ընթացքում և կլուծի առաջացած խնդիրները:

1. Մեքենայի յուղի փոխում տեղում Գինը սկսած   1 դր-ից