Electrical-repairs.png

Մարտկոցների լիցքավորում

15 Movses Khorenatsi Street, Yerevan

Ծառայության արժեքը 2 000 դրամ է, իսկ մեր մասնագետները կմոտենան անվճար:

1. Մարտկոցի լիցքավորում Գինը սկսած   2,000 դր-ից