Car-washing.png

Քիմ-մաքրում

Ռոստոմի 32/1, Yerevan

Wash Time - ը Իրականացնում է քիմ.մաքրման պրոֆեսիոնալ աշխատանքներ: Քիմ.մաքրումը կատարվում է լավագույն սարքաորումներով և նյութերով որոնց շնորհիվ մաքսիմալ նվազում է սրահի մաշվածության չափը:

1. Քիմ-մաքրում Գինը սկսած   20,000 դր-ից