Ակունք Ավտոդպրոց

Ակունք ավտոդպրոցը իրականացնում է ՃԵԿ- ի ուսուցանում, ավտովարման դասընթացներ,խորհրդատվություն:Աշխատում ենք ամեն օր, ժամը 09:00-20:00: Դասընթացները իրականացվում են Mercedes-benz C200 մեքենայով բարձրակարգ մասնագետների կողմից: